Résultats pour 2018

 
 
2018
Jaarverslag AIVD 2018 Jaarverslag AIVD.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de AIVD over 2018. Download AIVD-jaarverslag 2018. PDF document 32 pagina's' 561 kB. Nieuwe wet en onverminderde dreiging. De invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 heeft een grote rol gespeeld in 2018.
ACM Jaarverslag 2018 ACM.nl.
Daarnaast droeg de ACM bij aan de energietransitie door bijvoorbeeld het stimuleren van de internationale elektriciteitshandel en het faciliteren van duurzame energie-initiatieven. Jaarverslag 2018 PDF 3.01 MB. 03-04-2019 Opbrengst van het werk van de ACM in 2018. 11-04-2018 Jaarverslag ACM 2017.
Royal Schiphol Group publiceert jaarcijfers 2018.
Royal Schiphol Group publiceert jaarcijfers 2018. Focus op kwaliteit en een solide prestatie. Royal Schiphol Group publiceert vandaag, 15 februari 2019, haar resultaten over 2018. Het nettoresultaat is met 278 miljoen euro 2017: 280 miljoen euro 04%, lager dan in 2017.
havo in 2018 Examenblad. logo rijksoverheid.nl. Vergrootglas. nieuws-icoon. publicaties-icoon. wetgeving-icoon. Pijl omhoog.
29 juni 2018. Omzettingstabellen rekentoets VO eerste afnameperiode gepubliceerd. 29 juni 2018. Normering havo en vwo 2e tijdvak 2018. 17 juni 2018. Invloed driehoeksoplosser HP Prime gering. 13 juni 2018. Normering havo en vwo 1e tijdvak 2018. 12 juni 2018.
Financiële verslagen FrieslandCampina.
FrieslandCampina Jaarverslag 2019. Bijlage halfjaarcijfers 2019. Jaarverslag 2018 FrieslandCampina NV. Jaarmagazine 2018 FrieslandCampina. Jaarverslag 2018 FrieslandCampina UA versie 13 maart. Jaaroverzicht 2017 FrieslandCampina. FrieslandCampina Jaarverslag 2017. FrieslandCampina Halfjaarbericht 2017. Jaarverslag 2017 Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. FrieslandCampina Jaarverslag 2016. FrieslandCampina Halfjaarbericht 2016.
HRA 2018.
HRA 2018 nba.nl. Disclaimer en copyrights. EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob's.' Overwegingen bij EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob's.' Wet op het accountantsberoep. Wet tuchtrechtspraak accountants. Wet toezicht accountantsorganisaties. Besluit toezicht accountantsorganisaties. Verordeningen inclusief toelichtingen.
Bezoldigingsmaxima 2018 Regeling Topinkomens.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. RD uitgaven.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. 6-12-2019 0000: Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 167, miljard euro uit aan Research en Development RD met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo groot.
Terugblik 2018 Over ons Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Het toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg en jeugdzorg is daarom voortdurend aan verandering onderhevig. Dat staat in het Jaarbeeld 2018. Op deze pagina vindt u directe links naar informatie uit het jaarbeeld. Onze organisatie in 2018. Wat wij belangrijk vinden.
ROVC keert straks weer terug op de plek van grootste brand van Nederland in 2018 Ede gelderlander.nl. Weer. Service. Zoek. Sluit. Menu. Sluit. Weer. Zoek. Zoek. Sluit. Volledig scherm. Facebook. Whats App. Mail. Mail. Sluit. Locatie. Pijlen. Pijlen. Pijle
John Huizing, directeur van het ROVC links en Hugo Lenselink van ARX Architecten poseren aan de Galvanistraat, waar de nieuwbouw van het ROVC verrijst. ROVC keert straks weer terug op de plek van grootste brand van Nederland in 2018. EDE Het was grootste brand van Nederland in 2018.
Staatsblad 2018, 241 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.
NS NS 2019. flow.
Werken bij NS Samenwerken. In het Jaarverslag 2019 leggen we verantwoording af over onze belangrijkste activiteiten en prestaties. We zetten in 2019 de goede resultaten van 2018 voort. De waardering van reizigers voor de dienstverlening steeg opnieuw en de operationele prestaties op het Nederlandse hoofdrailnet waren goed.

Contactez nous