Cherchez à 2018?

 
 
2018
Global Cancer Observatory.
A tool that predicts the future cancer incidence and mortality burden worldwide more from the current estimates in 2018 up until 2040. An expanding set of visualization tools that links the cancer burden to underlying causes, more quantifying the extent to which different cancers are attributable to key lifestyle and environmental risk factors worldwide.
Nijmegen European Green Capital 2018 Duurzame hoofdstad.
De vijf themas van Nijmegen EGC 2018 stonden voor vijf ingrijpende ontwikkelingen die nodig zijn om onze steden mooi en leefbaar te houden: schone mobiliteit, fossielvrije energie, duurzame voedselvoorziening, vitale stad en circulaire economie. Binnen Nijmegen werken we al langer aan de transitie naar een duurzame mobiliteit en fossielvrije energie.
Studiegids 2018/2019.
tot de Bachelor en Masterprogrammas, de Minors en het vakkenaanbod per leerstoelgroep van Wageningen University. Bij Vakken staan behalve het vakkenaanbod per leerstoelgroep ook de dagdelen per periode vermeld. Via de link Studiegids 2017/2018 links boven aan de pagina kan je switchen naar het voorgaande studiejaar.
Europese subsidies 2018 Klantportaal-Site mijn.rvo.nl.
Publicatie EU-subsidiegegevens landbouw 2018. Zoek hieronder de uitbetaalde subsidies in 2018. Is het zoekresultaat 0 nul? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2018. Velden met een zijn verplicht. Kies subsidie: selecteer een subsidie. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
Jaarrapportage 2018 DICA.
In plaats van achterover te leunen, zullen we de komende jaren benutten om datgene wat er nu is opgebouwd nog meer van betekenis te laten zijn voor kwaliteitsverbetering in de zorg en vergroting van de rol van de patiënt in zijn of haar behandeltraject. Directeur Dutch Institute for Clinical Auditing DICA. Stand van zaken 2018. DICA in 2018.
NWO-bijdrage aan de topsectoren 2018-2019 NWO.
Maatregelen om aanvraagdruk te verminderen. Internationale werkconferentie 2017. Nationale conferentie 2017. Open Access publiceren. Open Science Infrastructure Support. Verdwijnend zeegras bedreigt Caribische kusten en biodiversiteit. Dutch-Belgian Beamline DUBBLE. Graduate Research Opportunities Worldwide GROW. Hestia Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap.
Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg TB/REG-18606-01 Nederlandse Zorgautoriteit.
Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg BR/REG-18119 Beleidsregel Nederlandse Zorgautoriteit Was geldig: van 01-01-2018 t/m 31-12-2018 30-06-2017. Regelgeving en release ggz/fz 2018 CI/17/23c Circulaire Nederlandse Zorgautoriteit 06-07-2017. 2 relaties gevonden bij document. NHC gespecialiseerde ggz en forensische zorg 2018 bijlage bij CI/17-23c.
Tarieven 2018.
De overheid in dit geval de NZa heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. In het linkermenu vind je de verschillende verrichtingen met de juiste codes en bijbehorende maximumtarieven. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2018.
Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2018 Publicatie Nederlandse Emissieautoriteit.
Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2018. De NEa heeft de wettelijke taak om jaarlijks te rapporteren aan de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten die zijn bereikt op nationaal niveau voor de wet en regelgeving energie voor vervoer.
Staatscourant 2018, 68656 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
CPP2007/347M, is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening besluit. Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Den Haag, 14 december 2018.
Tabel algemene heffingskorting 2018.
Als u in 2018 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw algemene heffingskorting in 2018. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met het online formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2018 op Mijn Belastingdienst.
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2018 Paleis Amsterdam.
De jury van de Koninklijke Prijs bestond dit jaar uit: Brian Elstak, Gijs Frieling, Hans den Hartog Jager, Nanda Janssen, Iris Kensmil, Marc Mulders, Paula van den Bosch voorzitter. De tentoonstelling is geopend voor publiek van 6 oktober t/m 11 november 2018.

Contactez nous